puzzle

Otizmi Tanıyalım

Daha Bilgi...
book-icon

Otizm ve ABA

Daha Bilgi...
user-icon

Online Sınavlar

Daha Bilgi...

B|B|A Otizm| Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Uluslararası standartlara uygun eğitim vermenin yanı sıra uzman ve ebeveynlerin bilimsel dayanaklı etkili ABA uygulamalarını en kapsamlı ve pratik şekilde uygulayabilmelerini destekleyerek otizmli bireylerin tam anlamıyla gerçek potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır.

Etkinlik-Seminer-Eğitim

BBA Otizm Erken Müdahale ve Eğitim Merkezi

İstanbul Koşuyolu ve Yeşilköy’de hizmet veren otizm erken müdahale ve eğitim merkezlerimizde otizm tanısı almış veya risk altında bulunan çocuklara erken müdahale ve eğitim hizmetleri sunulur. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI) işbirliği ile yürüttüğümüz hizmetler, ülkemizde ABA (Applied Behavior Analysis) olarak bilinen Uygulamalı Davranış Analizi Modelini temel alır. Uygulamalı Davranış Analizi dünyada otizmli çocuklara yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim modelidir. Bilimsel araştırmalar, 5 yaşından önce yoğun eğitim  ile otizmli çocukların yaklaşık yarısının, ileri yaşlarında normal gelişim gösteren akranları gibi bir yaşam sürebildiğini ortaya koymuştur.

Destekçiler &İş Birlikçilerimiz

Telif Hakkı. Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız