Otizm ABA
Kapsamlı Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

 BBA’nın misyonu uluslararası standartlara uygun eğitim vermenin yanı sıra uzman ve ebeveynlerin dünyada ABA olarak tanınan Uygulamalı Davranış Analizinin (UDA) bilimsel dayanaklı etkili uygulamalarını en kapsamlı ve pratik şekilde uygulayabilmelerini destekleyerek otizmli bireylerin tam anlamıyla gerçek potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır.

UDA prensiplerini esas alan davranışsal müdahale programları ile otizmli bireylerde birçok beceri alanında kalıcı ve kapsamlı ilerlemeler sağlanabilir. UDA 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca otizmli çocukların tedavisinde başlıca etkili öğrenme yaklaşımı olarak kabul edilmiş ve bu uygulamalardan otizmli bireylerin yoğun şekilde yararlanmaları yasalarla güvence altına alınmıştır.

UDA yaklaşımında birey öğrenmeye karşı motive edilerek birçok durumda kullanabileceği beceriler etkili bir şekilde öğretilebiliyor. Aynı zamanda sosyal açıdan kabul edilmesi zor öfke, tekrarlayıcı ve zarar verici davranışları azaltmak için etkili yöntemler sunulabiliyor.

Programın Amacı: Bu sertifika programının amacı katılımcılara çeşitli öğrenme ortamları ve olağan koşullarda otizmli bireylere gerekli becerilerin UDA prensiplerine dayalı nasıl öğretilebileceği ve birey için olumlu sonuçlar doğuracak durumlarda nasıl hareket edilebileceğini teorik ve uygulamalı eğitimlerle aktarmaktır.

Program, başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere üç kurdan oluşmaktadır. Başlangıç ve orta düzey 2’şer gün yüz yüze, üçüncü kur ise online eğitimlerden oluşmaktadır. Üç kuru, 180 saat uygulamayı tamamlayan ve sonunda gerçekleşecek sınavda başarılı olan katılımcılara OtizmABA Kapsamlı Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

Programın İçeriği: Program, otizmli bir çocuğa öğretim yaparken bir eğitmenden beklenen temel bilgileri katılımcılara öğretimini içerir. Bu bilgiler şu alanlara ayrılmıştır:

 

Ölçme  |  Değerlendirme | Beceri öğretimi  |  Davranış Azaltma  |  Dokümantasyon ve Raporlama  |  Mesleki Etik

 

Program ayrıca, uygulama sırasında bir eğitmenin çocukla çalışırken sahip olması gereken temel  becerileri de içerir. Bir eğitmenden gerçekleştirmesi gereken ancak teorik eğitimlerde yer almayan burada listelenmemiş başka beceriler uygulamalı eğitimler sırasında ayrıca belirlenerek kazandırılır.  Hangi ek becerilerin eğitmen yeterliliklerinin bir işlevi olarak yerine getirilmesi gerektiğini belirlemek uygulamalı eğitimleri yürüten süpervizörlerin sorumluluğundadır. Eğitim koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Teorik eğitimlerin toplam süresi 40 saattir.
 • Eğitimler yüz-yüze workshop formatında yürütülür.
 • Eğitimin içeriği videolar ve rol play uygulamalarıyla desteklenir.
 • Teorik eğitimlerin ardından katılımcıdan 180 saat uygulama yapması beklenir.
 • Süpervizyonlar bu uygulamalar üzerinden 2-3 hafta arayla 4 oturum halinde gerçekleştirilir.
 • Katılımcının uygulayıcı sertifikası alabilmesi için devam koşullarını sağlamak ve eğitimin sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olması gerekir.

Kimler Katılabilir:

 • Pisikologlar/Psikolojik Danışmanlar
 • Sınıf Öğretmenleri
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Terapistler /Sporcular
 • Alanda Okuyan
 • Öğrenciler
 • İstekli Ailele