Merkezimizde otizm tanısı almış veya risk altında bulunan çocuklara seanslı ve yoğun eğitim hizmetleri sunulur. Eğitim hizmetlerimiz ülkemizde ABA (Applied Behavior Analysis) olarak bilinen Uygulamalı Danış Analizi Modelini temel alır. ABA dünyada otizmli çocuklara yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim modelidir.

Bilimsel araştırmalar, 5 yaşından önce yoğun ABA eğitim alan otizmli çocukların yaklaşık yarısının, ileriki yaşlarında normal gelişim gösteren akranları gibi bir hayat sürebildiklerini ortaya koymuştur.

BBA Otizm Merkezinde yürütülen ABA eğitimleri Amerikada bulunan Otizm Bilimsel Müdahale Birliği ASAI (Alliance for Scientific Autism Intervention) işbirliği ile yürütülmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir çok ülkede ASAI işbirliği ile yürütülen programlarda otizmli çocukların 3 yaşından önce eğitime başlayabildiği ve neredeyse yarısından fazlasının normal bir okula geçiş yapabildiği bilinmektedir. Bu çocuklardan birçoğu şu anda özel eğitim almaya gereksinim duymuyor; birçoğu da özel eğitim kurumu yerine normal bir okula devam ediyor; bazıları üniversite mezunu ya da halen bir üniversiteye devam ediyor, bazıları liseyi bitirmiş veya çalışıyor. Bu çocukların başarıları, ABA eğitimini prensipleri doğrultusunda almış olmalarının bir sonucudur.