BBA Otizm

2500
Katılımcı
450
Uzman
2240
Öğrenci
215
Tamamlanan KURS

“Prensiplerine uygun, nitelikli bir eğitimle otizm umut vaat eden bir yolculuğa dönüşebilir.”

 

Prof. Dr. Binyamin Birkan

ABA-Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) otizmli bireylerin eğitimine yönelik bilinen bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili eğitim modelidir.

Ancak sadece prensiplerine uygun profesyonelce uygulandığında etkili olur ki günümüzde etkili ABA uygulayan kişi ve kurumları bulmak oldukça zordur. Genelde uygulayıcıların ABA konusunda hiç deneyimi yoktur ya da çok azdır…

BBA (Binyamin Birkan Akademi), 30 yıldır bebeklikten yetişkinliğe otizm ve diğer gelişimsel yetersizliği olan bireyler ve onların ebeveynleri ile bilimsel araştırma ve uygulama yürüten,  uluslararası saha tecrübesine sahip Prof. Dr. Binyamin Birkan tarafından kurulmuştur.

Prof. Dr. Binyamin Birkan, Özel Eğitim alanında Gazi Üniversitesinde lisans, Anadolu Üniversitesinde ise lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 1994-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Amerika’da bulunan Princeton Child Development Institute (PCDI)’de Otizm Spektrum Bozuklukları ve ABA üzerine doktora çalışmalarını yürütmüş ve ileri düzeyde saha tecrübesi edinmiştir. Gerçekleştirdiği çalışmalar ve aldığı eğitimlerin ardından PCDI’ın 12 yıldan daha uzun süre uluslararası yaygınlaştırma kolu direktörlüğü ve eş zamanlı olarak da Tohum Otizm Vakfının kurucu eğitim direktörlüğü ve okul müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Türkiye’nin ilk ABA okulunun kurucusudur. Otizmli bireylere sunulan etkili bilimsel müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi, mükemmeliyet standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun eğitim kurumlarının değerlendirilmesi konularında iyi düzeyde tecrübeye sahiptir. Birçok ulusal ve uluslararası kongrede davetli konuşmacı olarak bildiri sunmuştur. Yürüttüğü projelerle ülkemizde olduğu kadar Lübnan, Azerbaycan, İran, Kosova ve Kuzey Makedonya ’da otizm müdahale programlarına destek vermiş böylece bu programların uluslararası yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır. Pek çok araştırma makalesi yayımlamış, İngilizceden Türkçe’ye 3 kitap çevirmiş, biri yurt dışı olmak üzere 2 kitap yazmış ve bir de ‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozuklukları ve Özel Eğitim’ konulu ulusal düzeyde geniş çaplı bir rapor hazırlamıştır.

Bir süre Anadolu Otizm Vakfı’nın (ANOV) Akademik koordinatörlüğünü de yürüten Prof. Binyamin Birkan şu sıralar İstanbul Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda SOBE Vakfının kurucu eğitim direktörü ve yine kurucusu olduğu BBA’nın eğitim direktörüdür.

Prof. Dr. Binyamin Birkan geçtiğimiz 30 yıl boyunca, dünyadaki ev ve kurum merkezli kanıta dayalı bilimsel uygulamaları ve en değerli bilgileri sentezlemiş ve BBA Eğitim Modelini geliştirmiştir. BBA, 1 Nisan 2020 yılında uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından ötürü Amerika’da bulunan Otizm Bilimsel Müdahale Birliğinin (Alliance for Scientific Autism Intervention/ASAI) bir üyesi olmaya hak kazanmıştır.

Telif Hakkı. Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız