0
KATILIMCI
0
UZMAN
0
ÖĞRENCİ
0
TAMAMLANAN KURS
‘Prensiplerine uygun nitelikli bir eğitimle otizm umut vaad eden bir yolculuğa dönüşebilir’
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, BCBA-D

ABA-Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) otizmli bireylerin eğitimine yönelik bilinen bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili eğitim modelidir. Ancak sadece prensiplerine uygun doğru şekilde uygulandığında etkilidir. Günümüzde uzman ABA uygulayıcısı bulmak oldukça zordur. Genelde uygulayıcıların çok az deneyimi vardır ya da hiç deneyimi yoktur. 

 

BBA, 30 yıldır bebeklikten yetişkinliğe otizm ve diğer gelişimsel yetersizliği olan bireyler ve ebeveynleri ile bilimsel birçok araştırma ve uygulama yürüten, ülkemizin ilk doktora düzeyinde uluslararası kurul onaylı davranış analistliği lisansına sahip Prof. Dr. Binyamin Birkan’ın öncülüğünde,kendini otizme adamış bir grup profesyonel tarafından kurulmuştur. BBA’nın misyonu otizmli çocuklara uluslararası standartlara uygun erken müdahale ve eğitim hizmetleri sunmanın yanı sıra uzman ve ebeveynlerin bilimsel ve etkili uygulamaları en kapsamlı ve pratik şekilde uygulayabilmelerini destekleyerek otizmli bireylerin tam anlamıyla gerçek potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır. BBA, otizmli bireylerin yaşam kalitesini arttırma çabalarının yanı sıra eğitim programı geliştirme, bilimsel çalışma yürütme, uzman yetiştirme ve yaygınlaştırma konularında yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da öncü kurumlar arasında yerini almıştır. BBA, uluslararası alanda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan ötürü 2 Nisan 2020 tarihinde Amerika’da bulunan Otizm Bilimsel Müdahale Birliği (AllianceforScientificAutismIntervention)/(ASAI) üyesi olmaya hak kazanmıştır.