BBA Otizm

2500
Katılımcı
450
Uzman
2240
Öğrenci
215
Tamamlanan KURS
“Prensiplerine uygun, nitelikli bir eğitimle otizm umut vaat eden bir yolculuğa dönüşebilir.”

Prof. Dr. Binyamin Birkan

ABA-Applied Behavior Analysis (UDA-Uygulamalı Davranış Analizi) otizmli bireylerin eğitimine yönelik bilinen bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili eğitim modelidir.

Ancak sadece prensiplerine uygun profesyonel bir şekilde uygulandığında etkili olur ki günümüzde etkili ABA uygulayan kişi ve kurumları bulmak oldukça zordur. Genelde uygulayıcıların ABA konusunda ya hiç deneyimi yoktur ya da çok azdır…

Binyamin Birkan Akademi (BBA), 30 yıldır bebeklikten yetişkinliğe otizm ve diğer gelişimsel yetersizliği olan bireyler ve ebeveynleri ile bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yürüten,  uluslararası saha tecrübesine sahip Prof. Dr. Binyamin Birkan tarafından kurulmuştur.

Prof. Dr. Binyamin Birkan, Özel Eğitim alanında Gazi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlamış ve bir süre Ankara’da özel eğitim öğretmeni olarak çalışmıştır. Ardından Anadolu Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini tamamlayarak yaklaşık 12 yıl süreyle Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Amerika’da bulunan Princeton Child Development Institute (PCDI)’de otizm ve ABA üzerine saha çalışmaları gerçekleştirmiş ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. PCDI’ın 12 yıldan daha uzun süre uluslararası yaygınlaştırma kolu direktörlüğü ve eşzamanlı olarak bu süre kadar Tohum Otizm Vakfının bu Kurucu Eğitim Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Otizmli bireylere sunulan etkili bilimsel müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi, mükemmeliyet standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara göre eğitim kurumlarının değerlendirilmesi konularında iyi düzeyde uluslararası tecrübeye sahiptir. Türkiye’nin ilk ABA okulunun kurucusudur. Birçok ulusal ve uluslararası kongrede çağrılı konuşmacı olarak bildiri sunmuştur. Yürüttüğü projelerle ülkemizde olduğu kadar Lübnan, Azerbaycan, İran, Kosova ve Kuzey Makedonya ’da otizm müdahale programlarına destek vermiş böylece bu programların uluslararası yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır. Pek çok araştırma makalesi yayımlamış, İngilizceden Türkçe’ye 3 kitap çevirmiş, biri yurtdışı olmak üzere 2 kitap yazmış ve bir de ‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozuklukları ve Özel Eğitim’ konulu ulusal düzeyde geniş çaplı bir rapor hazırlamıştır.

Bir süre Anadolu Otizm Vakfı’nın (ANOV) Akademik koordinatörlüğünü de yürüten Prof. Binyamin Birkan şu sıralar İstanbul Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda SOBE Vakfı’nın Kurucu Eğitim Direktörü ve kurucusu olduğu BBA Otizm’in Genel Müdürüdür.

Geçtiğimiz 30 yıl boyunca, dünyadaki ev ve kurum merkezli kanıta dayalı bilimsel uygulamaları ve en değerli bilgileri sentezlemiş ve BBA Otizm Eğitim Modelini geliştirmiştir. BBA, 1 Nisan 2020 yılında uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından ötürü Amerika’da bulunan Otizm Bilimsel Müdahale Birliğinin (Alliance for Scientific Autism Intervention/ASAI) üyesi olmaya hak kazanmıştır

Telif Hakkı. Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız