İstanbul Koşuyolu ve Yeşilköy'de hizmet veren eğitim merkezlerimizde otizm tanısı almış veya risk altında bulunan çocuklara seanslı, yarı yoğun ve yoğun erken müdahale hizmetleri ile çeşitli kademelerde eğitim hizmetleri sunulur. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI) işbirliği ile yürüttüğümüz eğitim programları, ülkemizde ABA (Applied Behavior Analysis) olarak bilinen Uygulamalı Davranış Analizi Modeli dayalıdır. Uygulamalı Davranış Analizi dünyada otizmli çocuklara yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim modelidir. Bilimsel araştırmalar, 5 yaşından önce yoğun eğitim  ile otizmli çocukların yaklaşık yarısının, ileri yaşlarında normal gelişim gösteren akranları gibi bir yaşam sürebildiğini, diğer yarısının ise sosyal hayatın içerisinde yer alabildiğini, iş sahibi olabildiğini ve az bir destekle yaşamlarını kendi başlarına sürdürebildiğini göstermektedir.